Algemene actievoorwaarden van Klaver Giant Groep

Facebook actie “Like dit bericht en deel een vacature en win een iPhone XR”.

Actie loopt van donderdag 1 Augustus 2019 tot en met medio September 2019.

Uit alle reacties wordt één winnaar geloot. De winnaar ontvangt een nieuwe iPhone XR.

Deelname aan deze actie is mogelijk via de Facebookpagina van Klaver Giant Groep.

Klaver Giant Groep behoudt zich het recht voor om de actieperiode te verlengen, te verkorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Klaver Giant Groep om hun namen en/of foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden in het kader van deze actie.

Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd door Klaver Giant Groep. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs kan niet worden geruild of uitbetaald in contanten. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Klaver Giant Groep.

Klaver Giant Groep is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.

Klaver Giant Groep, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

Klaver Giant Groep is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Klaver Giant Groep verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Deze actie/promotie is op geen enkele manier verbonden aan Facebook of Apple en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook of Apple. De informatie die wordt verstrekt door mee te doen aan de actie wordt dan ook niet verstrekt aan Facebook of Apple maar aan Klaver Giant Groep.

Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van

Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

Aldus opgemaakt te Obdam op 1 Augustus 2019.